EU TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE, EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tämä tietosuojaseloste koskee yritysten (jäljempänä "yritys") 
Classic Tours Oy, BMK Finland Oy ja BC Finland Oy 
tarjoamia ja tuottamia palveluja, tuotteita ja kokemuksia.

Jokaisen asiakaskontaktin yhteydessä ja harjoittamamme liiketoiminnan kaikissa vaiheissa saatamme kerätä henkilötietoja. Näitä henkilötietoja ovat mm. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, laskutustiedot ja muut asiakkaan tarjoukseen, varaukseen ja/tai tilaukseen olennaisesti liittyvät tiedot.
Yllä mainitun lisäksi keräämme tietoa myös erilaisista julkisista lähteistä ja rekistereistä, mm. yritysten kotisivuilta.
Huomaattehan, että lauseke ei koske henkilötietoja, joita yrityksemme käsittelee
kolmansien osapuolten puolesta ja/tai kyseisten osapuolten ohjeiden mukaisesti.
Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla esim. muut palveluntarjoajat kuten ohjelmatoimistot, lisäksi
asiakkaan/tilaajan itsensä toimittamat/ välittämät tiedot toisista henkilöistä.
 
Tutustuttehan tietosuojaselosteeseen huolellisesti, sillä käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla yhteyttä hyväksytte, että käsittelemme teitä koskevaa tietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
Päivitämme tietosuojaselostetta lainsäädännön muuttuessa ja toimintamme kehittyessä.

Kerättyjen henkilötietojen käyttö
Tietoja käytetään usealla eri tavalla liittyen tilattujen palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, yksilöllistämiseen, tapahtumasuunnitteluun ja toteuttamiseen sekä laskutukseen.
Lisäksi mm. varausten hallinointiin, asiakassuhteen ylläpitoon, markkinointiin, asiakasviestintään, asiakaspalautteiden käsittelyyn ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen.


Henkilötietojen säilytys, käsittely ja luovutus

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan merkityksellisyyden kannalta tarkoituksen mukaista ja lain edellyttämää.

Henkilötietoja käsittelee yrityksen henkilöstö, sekä henkilötietojen tallennuksessa ja käsittelyssä
käytetyt tietojärjestelmät.

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta; henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 


Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot suojataan lainmukaisesti ja luottamuksellisesti.
Henkilötiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin ja tarpeellisin päivityksin, valvotuissa tiloissa joihin on rajoitettu pääsy.

Oman yksityisyytensä suojaamiseksi asiakkaan ei tule lähettää maksukortin numeroita tai henkilötunnuksen loppuosaa sähköpostitse.


Henkilötietojen tarkastusoikeus, korjausoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin ja 
vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja yksilöidysti.

Asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan itsestään tallennettuja tietoja.
Pyynnöt käsitellään ja tiedot poistetaan tai asiakkaalle ilmoitetaan perusteltu syy miksi tietojen poistaminen ei käy. Jos asiakas on eri mieltä perusteluista, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. 
Asiakkaan tulee kuitenkin huomioida, että emme pysty tuottamaan asiakkaan toivomaa palvelua, ellei asiakas anna välttämättömiä tietoja ja salli niiden käsittelyä tietosuojaselosteen mukaisesti.

Pyyntö tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen myynti@classictours.fi
Pyyntöä toteutettaessa henkilö tunnistetaan nimen, sähköpostin sekä puhelinnumeron perusteella ja
pyyntö tulee tehdä samasta sähköpostiosoitteesta, jolla asiakas on asioinut yritykseen.
Kaikissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä:

BC Finland Oy aputoiminimi Classic Tours
Y-tunnus 0656226-6
BMK Finland Oy
Y-tunnus 1931620-8


Kari Mutka, omistaja
Puhelin 040 501 9909
Sähköposti kari@bmk.fi tai myynti@classictours.fi

Postiosoite (ei käyntiosoite) Vallikallionkuja 1 C, 02650 Espoo